Bán, lắp đặt máy chấm công vân tay và thẻ Suprema Bioentry Plus BEPH-OC chính hãng, giá tốt nhất – tặng kèm phần mềm chấm công tiếng Việt FTA mới nhất

  • Giao diện thân thiện, dễ sử dụng
  • Đăng ký ca làm việc linh hoạt
  • Khai báo lịch làm việc, phòng ban, nhân viên,…
  • Xuất báo cáo theo mẫu, có thể yêu cầu báo cáo riêng
  • Tốc độ xuất dữ liệu báo cáo nhanh chóng trình duyệt trên Firebird hoặc MS SQL