Bộ điều khiển trung tâm C3-100

  • C3-100 (1 Cửa 2 chiều) Kết nối đến 2 đầu đọc ( IN-OUT).
  • Bộ nhớ đăng ký thẻ: 30.000 thẻ
  • Ghi nhận sự kiện: 100.000 giao dịch