Bộ điều khiển trung tâm C3-200

  • C3-200 (2 Cửa 2 chiều) Kết nối đến 4 đầu đọc ( IN-OUT)
  • Bộ nhớ đăng ký nên đến  30.000 thẻ
  • Ghi nhận sự kiện: 100.000 giao dịch
  • Giao tiếp RS485, TCP/IP