Bộ điều khiển trung tâm C3-400

  • RAM: 32M
  • Bộ nhớ đăng ký thẻ: 30.000 thẻ
  • Bộ nhớ lưu trữ sự kiện quẹt thẻ: 100.000
  • Cổng giao tiếp: RS485, TCP/IP
  • Hoạt động độc lập hoặc kết nối máy tính
  • Số lượng đầu đọc kết nối: 04